Ettersom jeg nå bor på Grindvoll følger jeg også med på Grindvoll IL i tredje divisjon. De ligger for øyeblikket i toppen på tredje divisjon og har ambisjoner om å rykke opp.

På aldersbestemte lag er jeg aktiv både som leder av juniorgruppa og trener for miniputtlaget på Grindvoll. I sommer ble det arrangert fotballskole for tredje året på rad på Grindvoll. Dette ble et vellykket arrangement hvor det var det deltok i underkant av 50 spillere. Vi håper selvsagt at vi også neste år for muligheten for å arrangere en slik fotballskole. Vi har også et knøttelag hvor det er stor deltakelse. Dessverre har vi ikke nok spillere slik at vi kan stille lilleguttlaget i år. På småguttsiden har vi samarbeidslag med Lunner, som fungerer veldig bra. Det er et lag som gjør det meget sterkt både i serie og i cuper. De skal delta i Norway Cup og det blir spennende å se hvor langt de kan nå. dette året. Treningsforholdene for ungene på Grindvoll er veldig bra ettersom vi har Westernsletta, hjemmebanen til Grindvoll, til bruk både som treningsarena og kamparena. Westernsletta har de siste årene blitt et veldig flott anlegg. Vi håper og tror at det er en del unger som vil finne Grindvoll som en attraktiv klubb.