Atferdsanalyse
 

Hjem
Linker til aktuelle tidsskrift
Mine publikasjoner
Stimulusekvivalens
INKA

 

 

Klikk her for å komme til forelesninger
[Under konstruksjon]
(In English)

   Faglige interesseområder/prosjekter:
Min faglige orientering er innenfor radikalbehaviorisme. Jeg har interesser innenfor både eksperimentell og anvendt atferdsanalyse. B.F. Skinner, Murray Sidman og Charlie Catania er blant de mange fagpersonene som har hatt størst innflytelse på min interesse for atferdsanalyse.

    Prosjektet mitt på UiO er knyttet opp mot eksperimentell atferdsanalyse og stimulusekvivalens. Et prosjekt jeg har i samarbeid med Per Holth.
    Jeg deltar også  i et forsknings- program ledet av professor Terje Sagvolden, UiO, hvor oppmerksomhets- problemer hos hyperaktive barn har vært den viktigste problemstillingen. Til dette arbeidet benyttes en dyremodell, en rottestamme utviklet ved Kyoto Universitet i Japan. Disse dyrene er både hyperaktive og har oppmerksomhets- problemer. Over tid har det blitt utarbeidet testmetodikk som ser ut til å egne seg for komparative studier. Denne metodikken bygger på operant psykologi og eksperimentell atferdsanalyse.

    Jeg er også engasjert i flere prosjekter baser på anvendt atferdsanalyse både i forhold til opplæringsprogrammer for personer med psykisk utviklingshemning/ autisme og normale personer med ulike  atferdsproblemer. Jeg har i den forbindelse et eget firma, INKA, hvor jeg driver med konsultasjon.Areas of interest/ projects:

Scientific orientation:Radical Behaviorism/the science of behavior. 
Applied behavior analysis:establishing goal directed environments based on functional analysis of the
actors' behavior.