Interrail 1976


Professor ved OsloMet–Storbyuniversitetet
Dr. psychol., spesialist i klinisk psykologi, BCBA-D.
Adresse arbeid: Pilestredet 38, 0130 Oslo
Mobiltlf: 90128261
Adresse hjem: Dronningveien 52, 3531 Krokkleiva

CV Bio

Du kan kontakte meg ved å legge igjen beskjed i postkassen.

 Log2

Follow me on Research Gate

Pulications last 5 years

Free Guestbook from Bravenet.com Free Guestbook from Bravenet.com

Disse sidene er sist oppdatert

August 14, 2019

 


 

 

 

 

Til venstre er fra et besøk på Minnesota University i Minneapolis. På bildet er ett av de første operante kammere som Skinner lagde.


 Home

Product Selections

Our Services

Information

Extra Button 1

Extra Button 2

Extra Button 3

Extra Button 4

Send Mail