Kaniner
 

Hjem

 

 

Denne siden har vært besøkt av:

HyperCounter
HyperBanner Counter
Besøk også min hovedside, hvor jeg har pekere til de andre sidene mine. Du kommer dit ved å klikke på Hjem

    Jeg har drevet med kaniner siden jeg var guttunge. Den gang hadde jeg Fransk Vedder, Hvit Land og Hermelin, rødøyd.  Jeg deltok på en del møte- og kursvirksomhet i Oslo forenings regi på 70-tallet, og avsluttet med kaniner i 1980 før jeg begynte igjen i 1988. Da var jeg ferdig med studier og bodde slik til at det var mulig å holde kaniner. I dag har jeg Alaska og Liten Wiener, Hvit. I tillegg har jeg noen Franske Vedder og Satin, rød. De to største guttene i familien, Aslak og Mathias, er flinke medhjelpere både mht. fôring og stell av dyrene. 

    Oppdrettet med Alaska startet med at jeg kjøpte en hunn fra Geir Hovde/Pål-Eirik Iversen og en hunn fra Gullik Klepaker. Begge dyra var fra bra stammer. Jeg fikk låne en god hann av Gullik. Siden den tid har det hele gradvis utviklet seg og antall dyr har økt. Vi har per i dag 120 bur, hvorav noen er inne i et uthus. Der sitter alle de gamle hannene og de fleste av avlshunnene - totalt er det 34 bur. I tillegg har vi 42 bur i et OB Wiik telt. Dette er bur som er ombygde minkbur. Dessuten har vi bygd opp forholdsvis mange rack med 6 burplasser per rack som står etter hverandre ute.

    Utstillinger og avl fram mot dette har vært min hovedinteresse med kaninene. Jeg jobber systematisk og målrettet med avlen. En database brukes for å holde orden på avlsdyr og alle avkom. Der legges også fortløpende inn resultater fra utstillinger og mine egne vurderinger av dyra. Samlet gir dette informasjon for utvalg av dyr. Mitt avlsarbeid er fokusert først og fremst på å ha dyr som er i utstillingsform til landsutstillingene for ungdyr (LUU) og voksne (LU). I tillegg stiller jeg ut på en 3-4 utstillinger i året. Nedenfor er en av de beste, kanskje det beste dyret jeg har fått fram i løpet av denne perioden.

    Jeg er medlem av Mjøskanin, som er en forening som først og fremst omfatter bygdene rundt Mjøsa, men ettersom jeg nå bor i Lunner Kommune er dette den mest naturlige foreningen for meg å være medlem av. Mjøskanin har arrangert LUU i 1994 i Vikingskipet og LUU i 1999 i Fjellhallen på Gjøvik. 

    Jeg har også de siste årene vært aktivt med i organisasjonsarbeidet innen kaninavlsforbundet. To sentrale arbeidsoppgaver jeg har deltatt aktivt i er: For det første å få utgitt en ny utgave av Nordisk Kaninstandard. Dette var et arbeid som hadde pågått over lang tid som samarbeidsprosjekt mellom Norge, Sverige og Danmark, men av forskjellige grunner hadde ikke blitt sluttført. Det var derfor en kraftanstrengelse som måtte til for å få dette ferdig. Utgivelsene ble behørig markert under Landsutstillingen i Larvik 1999. Det andre viktige området var å få ut informasjon om NKF "ut på nettet". Dette skjedde tidlig på høsten 1998 (adressen står nedenfor).  

Linker:

Norges Kaninavlsforbund