Mine publikasjoner

- et utvalg -
 

Hjem

 

 

Artikler om stimulusekvivalens

Arntzen, E. Delayed matching to sample and stimulus equivalence: Probability of Responding in Accord with Equivalence as a Function of Different Delays. In press.

Arntzen, E. (2004). Probability of Equivalence Formation: Familiar Stimuli and Training Sequence. The Psychological Record, 54, 275-291.

Arntzen, E. & Holth, P. (1997). Probability of stimulus equivalence as a function of training design. The Psychological Record, 47, 309-320.

Arntzen, E. & Holth, P. (2000). Probability of stimulus equivalence as a function of class size vs. number of classes. The Psychological Record, 50, 79-104.

Arntzen, E. & Holth, P. (2000). Differential probabilities of equivalence outcome in individual subjects as a function of training structure. The Psychological Record, 50, 603-628.

Holth, P. & Arntzen, E. (1998). Stimulus familiarity and the delayed emergence of stimulus equivalence or consistent nonequivalence. The Psychological Record, 48, 81-110.

Holth, P. & Arntzen, E. (1998). Symmetry versus sequentiality related to prior training, sequential dependency of stimuli, and verbal labeling. The Psychological Record, 48, 293-315.

Holth, P. & Arntzen, E. Reaction times and the emergence of class consistent responding: A case for precurrent responding? The Psychological Record, 50, 305-338.

Annet

Arntzen, E. (2003). Assessment in Applied Behavior Analysis. In R.Fernandez-Ballesteros (Ed.), Encyclopedia of psychological assessment (45-49). London: Sage Publications.

Arntzen, E. & Almås, I. K. (2002). Effects of Mand-Tact vs. Tact-Only Training on the Acquisition of Tacts. Journal of Applied Behavior Analysis, 35, 419-422.

Arntzen, E., Halstadtrø, A. M., & Halstadtrø, M. (2003). Play behavior in a four-year-old boy with development disabilities. Journal of Applied Behavior Analysis, 36, 367-370.

Artikler om anvendt atferdsanalyse

Arntzen, E. & Almås, I. K. (1997). Reduction of phobic behaviour for animals in a boy with mental retardation. Scandinavian Journal of Behaviour Therapy, 26, 124-131.

Arntzen, E., Gilde, K., & Pedersen, E. (1998). Generalization of schedule following in a youth with autism. Scandinavian Journal of Behaviour Therapy, 27, 135-141.

Arntzen, E. & Myhre, T. (1987). Et program for å etablere spontan manding hos en ungdom med psykisk utviklingshemming. Scandinavian Journal of Behaviour Therapy, 16, 121-131.

Arntzen, E. & Werner, S. B. (1999). Water mist as a punisher for two different classes of problem behavior. Scandinavian Journal of Behaviour Therapy, 28, 88-93.

Arntzen, E. & Westad, G. (1995). Bruk av fotografiske aktivitetspermer for øke selvstendighet i ulike handlingskjeder hos en en kvinne med psykisk utviklingshemning. Scandinavian Journal of Behaviour Therapy, 24, 151-161.

Rustad, I. & Arntzen, E. (1991). Reduksjon av sjøskadande atferd hos ei 26 år gamal psykisk utviklingshemma kvinne. Scandinavian Journal of Behaviour Therapy, 20, 121-131.