Minikonferanse

Minikonferanse

Torsdag 18. juni fra klokka 15:07 vil forskningsgruppen «Eksperimentelle studier av kompleks menneskelig atferd» arrangere en minikonferanse. Innleggene ved konferansen vil være basert på de presentasjonene som ble gitt av medlemmer i forskningsgruppen ved ABAI sin virtuelle konferanse, 23–25 mai. Formatet for denne minikonferansen vil være avhengig av myndighetens krav til smittevern på det nevnte tidspunktet i juni. Med andre hvor mange som kan delta «in live» må vi komme nærmere tilbake til. Vi jobber også med en løsning slik at det er mulig å følge presentasjonene via f.eks. Zoom. Begivenheten vil bli annonsert gjennom nasjonale og internasjonale kanaler.

Nærmere informasjon om presentasjoner, lokalet osv. vil bli gitt i nær framtid.

 

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *