“Primer”

“Primer”
“Primer” om stimuluskontroll og emergente relasjoner
Forskningsgruppens fokus er systematiske undersøkelser av variabler som påvirker ekvivalensrelasjoner og de mekanismene som ligger til grunn for disse relasjonene. Vi har sett det som nyttig å gi noe bakgrunnsinformasjon, og tirsdag 15.11 kl 17:00–19:00 vil det bli gitt en “primer” om stimuluskontroll og emergente relasjoner. Dette vil foregå via Zoom. Send en e-post dersom du vil delta.
Erik
erik.arntzen@equivalence.net

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *