Special issue on stimulus control

 

Invitasjon til innsending av manuskripter til et spesialnummer om stimuluskontroll

 

Vi planlegger et spesialnummer i Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA) med fokus på problemstillinger relatert til stimuluskontroll. Stimuluskontroll er et bredt og komplekst område. Vi ønsker manuskripter innen alle dimensjoner ved atferdsanalyse inklusive translasjonsforskning. Det vil også være mulig å sende inn manuskripter for vurdering som «brief report». Manuskripter skrevet på norsk er å foretrekke, men det forhindrer ikke muligheten for å sende inn manuskripter skrevet på engelsk. Vi vil legge ut nærmere informasjon om de ulike formatene på NTA sin hjemmeside (https://www.atferd.no/tidsskrift/nta/).

Manuskripter må være sendt til gjesteredaktørene innen 1.4.2021. Manuskripter vil gjennomgå en ordinær fagfellevurdering og vil bli publisert online etterhvert som de er akseptert. Det endelige nummeret med alle artiklene er planlagt som nummer 2 i 2021.

Gjesteredaktører for dette spesialnummeret er:

Erik Arntzen erik.arntzen@equivalence.net

Steffen Hansen steffenhansen247@gmail.com

Sigmund Eldevik seldevik@oslomet.no

Svein Eikeseth seikeset@oslomet.no

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *